LIRIKONFEST
:: domov :: e-mail

 

Lirikonfest
pomladni festival liričnih umetnosti v Velenju
(od cvetenja do zorenja češenj / 21. marec - 21. junij)

Osrednji program UVKF je vsakoletna organizacija mednarodnega Lirikonfesta Velenje (MLFV) – pomladnega festivala liričnih umetnosti v Velenju, ki (od 2008) združuje: od 2002 tradicionalno Herbersteinsko mednarodno srečanje književnikov (HMSK) z esejistično-debatnim književniškim omizjem in bienalnim festivalnim priznanjem herbersteinski-lirikonfestov zlát za najtehtnejši književni esej na evropsko aktualno temo HMSK; od 2004 vsakoletno podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade(MPN) – osrednje slovenske zahvale ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (ASKJ); od 2006/2007 slavnostno prireditev Akademija Poetična Slovenija(APS) s podelitvijo slovenske književne nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica (za vrhunske desetletne pesniške ali mladinske poetičnodramske opuse slovenskih književnikov/-ic, ki pomembno zaznamujejo umetniško literaturo XXI. st.; od 2005 oz. 2007 izdajanje Rp. Lirikon21 – mednarodne revije za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve; od 2006/2007 vsakoletno podelitev priznanja lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino (vsako liho leto) in iz slovenščine v druge svetovne jezike (vsako sodo leto); od 2007 organizacijo Lirikon(fest)ovih degustacij izbrane in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti; od 2007 ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev ter prevajalcev novejše umetniške literature (občasno/pridruženo tudi drugih umetnikov) na izbranih/inspirativnih točkah mednarodne književniške rezidence UVKF; Lirikonfestov edukativni literarni abonma Odpiram knjigo; performanse in umetniške postavitve Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu – idr.

Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je pomladni festival liričnih umetnosti v Velenju (SLO), v katerega sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in književna asociacija Velenika leta 2008 združili svoje tradicionalne in širše uveljavljene literarne prireditve, nagrade in publikacije, vzpostavljene med 2002–2008 v Velenju, kjer jih (s pridruženimi partnerji) z osrednjim programom prirejata vsako leto med marcem in junijem, v razširjenem celoletnem festivalnem programu pa jih z Lirikon(fest)ovimi degustacijami – pesniškimi branji izbrane slovenske, izvirne in prevodne poezije XXI. st. ter spremljevalnim programom liričnih umetnosti – nekajkrat letno predstavljata oz. (so)organizirata po Sloveniji in občasno na mednarodnih književniških gostovanjih/festivalih v tujini idr.

Lirikonfest predstavlja in popularizira umetniško literaturo XXI. st., njene ustvarjalce, prevajalce, organizatorje idr.; vzpostavlja in širi mednarodne književniške povezave, zlasti z izvirno in prevodno novejšo poezijo ter premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi umetniške literature v evropski družbi in širše. Z Lirikonfestom se (prireditveno/festivalno, z objavami v Rp. Lirikon21, ustvarjalnimi bivanji v mednarodni književniški rezidenci UVKF, javnimi branji in predstavitvami na Lirikon(fest)ovih degustacijah idr.) letno sreča ok. 100 slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, posrednikov idr. poznavalcev novejše književnosti. Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in vključujejo program razvijanja bralne kulture (Odpiram knjigo –literarni abonmaza odrasle in mladino, Čokolada s knjigo – edukativni literarni abonma za otroke). .

Lirikonfest zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih književnikov; na okroglih mizah odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini.


05. 09. 2014
Koledar prireditev 13. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2014)

03. 09. 2014
Info za medije - Mednarodni LIRIKONFEST Velenje 2014 (10. do 12. sept.)

29. 08. 2014
LAVREATI XIII. MLFV (2014) - URADNA RAZGLASITEV

27. 08. 2014
XIII. mednarodni LIRIKONFES​T Velenje 2014

01. 04. 2014
LIRIKONFESTOVI RAZPISI, POZIVI IN VABILA 2014

01. 04. 2014
Zbiranje predlogov za 11. mednarodno Pretnarjevo nagrado (2014) – častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur«, ki bo podeljen na XIII. mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2014)

01. 04. 2014
Zbiranje predlogov za 9. slovensko literarno nagrado »velenjica-čaša nesmrtnosti« (2014) za vrhunski 10-letni pesniški opus v 21. st., ki bo podeljena na Akademiji Poetična Slovenija 2014 oz. XIII. mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2014)

01. 04. 2014
Razpis za 8. lirikonov zlát (2014) – mednarodno festivalno-rezidenčno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. za odrasle, objavljene v festivalni izdaji mednarodne Rp. Lirikon21 (2014), ki bo podeljeno na XIII. mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2014)

01. 04. 2014
Zbiranje predlogov za 21-dnevna ustvarjalna bivanja tujih književnih prevajalcev novejše slovenske umetniške literature na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju (2014)

01. 04. 2014
Vabilo k objavi izvirne in prevedene poezije XXI. st. v mednarodni Rp. Lirikon21 (2014), izdani ob XIII. mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2014)

01. 04. 2014
Razpis za lirikonfestov zlát 2014 – bienalno festivalno priznanje za najtehtnejši esej na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2014, ki bo podeljeno na XIII. mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2014)

01. 04. 2014
Pozdrav pokroviteljstvu XIII. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2014)

19. 03. 2014
Zgornjesavinjske folklorne pripovedi - 3. Lirikonfestova štirinajstinka (27. marca)

17. 03. 2014
Ob svetovnem dnevu poezije 2014

03. 02. 2014
Ob 8. februarju - Lirikonfestova štirinajstinka - degustacija liričnega občutja

30. 09. 2013
Oktobrski srečanji z gosti ustvarjalnega bivanja na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju

03. 09. 2013
Logo Ustanova Velenjska knjižna fundacija

20. 06. 2013
Medijski odzivi Mednarodni Lirikonfest Velenje 2013

20. 06. 2013
Fotoreportaža Mednarodni Lirikonfest Velenje 2013 / © Benediktas Januševičius

18. 06. 2013
Lirikonfestova premierna video predstavitev češke antologije sodobne slovenske poezije (2000 - 2012) / Kuhar & Daňhelová

17. 06. 2013
Nagrajenci Mednarodnega Lirikonfesta Velenje 2013 – XII. mednarodnega književnega srečanja v Velenju

10. 06. 2013
ABC MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE 2013 (info za medije, javnost, OV-udeležence)

09. 06. 2013
MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA 2013 - častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur - slovenska zahvala albanskemu književnemu prevajalcu NIKOLLEJU BERISHAJU za večletno posredovanje slovenske literature in jezika v Albaniji

09. 06. 2013
Slovenska književna nagrada ČAŠA NESMRTNOSTI-VELENJICA 2013 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st. pesniku ZORANU PEVCU

 
UVKF - Ustanova Velenjska knjižna fundacija, Kopališka 3, 3320 Velenje, Slovenija, Tel./Faks: (03) 5870 920, ivo.stropnik@velenje.si
MINISTRSTVO RS
ZA KULTURO
JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS
SLOVENSKI CENTER
PEN
DRUŠTVO SLOV. PISATELJEV
DRUŠTVO SLOV.
KNJIŽ. PREVAJALCEV
MESTNA OBČINA
VELENJE